Opłata skłatki PZW na rok 2018

Opłata skłatki PZW na rok 2018 jest możliwa do zrealizowana w Centrum Wędkarskiego - ul. Wybrzeże Gdyńskie 2 w Warszawie od 20 grudnia 2017 roku.