Składki PZW

                                              WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2024

 

Uwaga:

 • W przypadku zastosowania  poszczególnych stopni ulg kwota zaokrąglona do pełnych złotych
 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich
  z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek „ Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ W 2024 r.

    WYSOKOŚĆ SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD I OPŁAT W 2024 r.

Indeks:

 1. można skorzystać tylko z jednej ulgi
 2. system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek
 3. ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód przez małżonka oraz składki członkowskiej ogólnozwiązkowej przez współmałżonka
 4. ulga przysługuje strażnikom Społecznej Straży Rybackiej  z minimum 3 letnim stażem, na podstawie listy   zatwierdzonej przez Zarząd Okręgu
 5. wędkowanie w wodach górskich jest dozwolone po uiszczeniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód oraz składki uzupełniającej (górskiej) do wód nizinnych, trwale umieszczonej w legitymacji członkowskiej PZW lub poprzez platformę e-składki (www.ompzw.pl/składki)
 6. połów metodą trollingową dozwolony jest po uiszczeniu składki uzupełniającej (trollingowej) do składki rocznej na wody nizinne trwale umieszczonej w legitymacji członkowskiej PZW lub w formie elektronicznej poprzez platformę e-składki (www.ompzw.pl/składki)
 7. połów metodą trollingowa dozwolony w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 3, Wisła nr 4, Wisła nr 5  w okresie od 1 czerwca do  31 października, tylko i wyłącznie w weekendy (od piątku do niedzieli) w porze dziennej (to jest: od jednej godziny przed wschodem słońca do jednej godziny po zachodzie słońca). Na pozostałych  wodach Okręgu Mazowieckiego PZW  trolling  jest  ZABRONIONY.                                                                                                  
 8. składka i opłata weekendowa na połów ryb metodą trollingową honorowana jest tylko ze składką lub opłatą roczną na wody nizinne bądź okresową.
 9. składki i opłaty weekendowej na trolling można dokonać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę (www.ompzw.pl/składki). Szczegółowe warunki połowu metodą trollingową opisane są  w „Szczegółowych Zasadach Wędkowania obowiązujących w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie w 2024 r.”
 10. wędkowanie metodą trollingową jest zabronione dla członka uczestnika do lat 16
 11. opłata roczna i okresowa dla cudzoziemców nie będących członkami PZW

Uwaga:

 1. Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód roczne nie podlegają zwrotowi.
 2. Składki okresowe dla członków zrzeszonych PZW oraz opłaty dla osób niezrzeszonych i cudzoziemców nie podlegają ulgom, ani zwrotom.

Szczegółowe Zasady Wędkowania obowiązujące w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie w 2024 roku

Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.

Zezwolenia na wędkowanie dla członków uczestników (do lat 16), Członków Honorowych PZW  Okręgu Mazowieckiego oraz Członków Honorowych zrzeszonych w innych okręgach, wydawane są wyłącznie w Biurze  Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie przy ul. Twardej 42 - od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 - 15.00. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 22 620 51 96.